Withdrawal form / Odstoupení od smlouvy

CLICKADILE

Oznámení o odstoupení od smlouvy / Withdrawal form

Adresát / Addressee
Print 3D s.r.o.
IČO 08353891 
se sídlem Stupkova 957/12, 
779 00 Olomouc 1

Údaje o zákazníkovi / Customer

Jméno a příjmení / Customer name, surname________________________________

E-mail______________________________________________________________

Číslo bankovního účtu (IBAN) / Bank account Nr.___________________________

Kód banky / Bank code_________________________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené se společností Print 3D s.r.o., na základě které jsem si zakoupil níže uvedené zboží. / I hereby announce that I am withdrawing from the purchase agreement concluded with Print 3D s.r.o, on the basis of which I purchased the goods listed below.

 

Číslo objednávky/ Order Nr.________________________

Datum objednávky / Order date_____________________

Popis produktu / Product description

_______________________________________________________________

Jiné / Others_____________________________________________________

 

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinný údaj) /  Reason for withdrawal (optional)

A Produkt nesplnil mé očekávání (kvalita, uživatelský komfort) / The product did not meet my expectations (quality, user comfort)

B Produkt je rozbitý, nefunkční / The product is broken

C Jiný důvod (prosím doplňte) / Other reason (please fill)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Potvrzuji, že zakoupené zboží doručím do 14 dnů od tohoto odstoupení v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami CLICKADILE e-shopu / I confirm that I will deliver the purchased goods within 14 days from this withdrawal in accordance with the General Terms and Conditions of CLICKADILE e-shop

 

Žádám o vráceníkupní cenyve lhůtách a za podmínek stanovených VOP na výše uvedený účet / I request a refund of the purchase price within the time limits and under the conditions set out in the GTS to the above mentioned account.

 

 

Datum a podpis zákazníka / Customer's singature and date____________________________